Stargate Atlantis

Stargate Atlantis

848 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Chris Beach, James Bamford, Martin Wood, Paul Mullie, Brad Wright, Martin Gero

Quốc gia: US

Xưởng: Syfy

Thời Gian Chạy: 45:60 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Jul 15, 2004

Ngày phát sóng cuối cùng: Jan 08, 2009

Tập: 100 Tập

Mùa: 5 Mùa

IMDb: 2.996